ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 523 ครั้ง
 ประกาศ : 10 กรกฏาคม 2562 16:57:39    
9 ก.ค. 62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้สืบต่อไปมีกิจกรรมประกวดตกแต่งต้นเทียนพรรษา ผลการประกวดได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิชาคหกรรม 3 สาขาวิชา, รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชาศิลปกรรม, รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาการตลาด และได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาร่วมกับขบวน รักษ์ประเพณีบูรณาการงดสูบบุหรี่ นำเทียนจำนำพรรษานำไปถวายวัด จำนวน 9 วัด ได้แก่ วัดศรีเกิด, วัดบุญยืน, วัดป่าดัวะ, วัดป่าขาม, วัดไชยมงคล, วัดบุญวาทย์วิหาร, วัดป่าฝาง, วัดคะตึกเชียงมั่น และวัดศรีชุม