ร่วมกิจกรรม “สร้างป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน”
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 542 ครั้ง
 ประกาศ : 08 กรกฏาคม 2562 11:42:05    
7 ก.ค. 62 คณะครู นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “สร้างป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน” ณ บริเวณป่าชุมชน ฝายชะลอน้ำห้วยขาว บ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง