รับการประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 648 ครั้ง
 ประกาศ : 11 มิถุนายน 2562 17:15:32    
นางสาววารี ชีวะเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำคุณครู และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2562 มีครูกัลยา ผลศิริ และครูพรสุดาบุญส่ง เป็นผู้ควบคุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2562 มีครูกัลยา ผลศิริ และครูพรสุดา 
บุญส่ง เป็นผู้ควบคุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่