กิจกรรมอบรมโครงการ “รักต้องรู้”
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 598 ครั้ง
 ประกาศ : 10 มิถุนายน 2562 18:04:24    
8 มิ.ย. 62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง และกลุ่มรุ้งอรุณองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “รักต้องรู้ : การอบรมให้ความรู้แก่แกนนำเยาวชนในเรื่องสุขภาวะทางเพศในช่วงวัยรุ่น” จัดอบรมให้แก่โรงเรียนเขตเทศบาลนครลำปาง โดยมีนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด คุณกีรติกานต์ เดชาวัฒนากูล คณะกรรมการเขตสุขภาพภาคประชาชน (กขป.) เขต 1 ด้านเด็กและเยาวชน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีครูวรรณนภา ไกวัลย์อาภรณ์ และครูมณีนุช แสนขัติ เป็นผู้ประสานงาน