พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 667 ครั้ง
 ประกาศ : 05 มิถุนายน 2562 10:08:31    
2 มิ.ย. 62 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ศูนย์เทศบาลตำบลห้างฉัตร และศูนย์เทศบาลตำบลปงยางคก ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอห้างฉัตร เป็นกรรมการที่ปรึกษา นายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ส่งเสริมให้มีจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญและยามมีภัยพิบัติต่าง ๆ และสร้างคุณภาพความเชื่อมั่นในการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ในโอกาสนี้ นายตุ๋ย สุวงษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด โดยมีว่าที่ ร้อยตรี สนั่น ปัญญา รองปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์เทศบาลตำบลห้างฉัตร และนายนายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์เทศบาลตำบลปงยางคก ซึ่งคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ดำเนินงาน 3 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านบริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน 2.ด้านการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือครูร่วมกับนักเรียน นักศึกษา 3.ด้านการพัฒนา (Top Up) นำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ โดยได้ดำเนินภารกิจออกให้บริการระหว่างวันที่ 1 -16 มิ.ย. 62 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)