พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 716 ครั้ง
 ประกาศ : 24 พฤษภาคม 2562 16:26:12    
22 พฤษภาคม 2562 นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2562 มีนายนิเวศน์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมลงนามเป็นพยาน นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับสถานประกอบการ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) และสถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง