โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 662 ครั้ง
 ประกาศ : 21 พฤษภาคม 2562 15:37:34    
18 พ.ค. 62 นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ นายกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายตุ๋ย สุวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ปีการศึกษา 2562 ร่วมโครงการปฐมนิเทศ  ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่