ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 753 ครั้ง
 ประกาศ : 13 พฤษภาคม 2562 15:37:47    
11 พ.ค. 62 นางสาววารี ชีวะเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 มีนายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ ชี้แจงนโยบาย การบริหารงานของวิทยาลัยฯ โอกาสนี้ประธานชมรมผู้ปกครองครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พบปะให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง มีการแนะนำโปรแกรม student care และพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง