Breaking News |  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563        พีธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง       พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)       รางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับชาติ และรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค       นักศึกษาเข้ารับประทานรางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่       มอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562       รางวัลการแข่งขันปรุงอาหาร และ แกะสลักระดับนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทำการสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษารอบโควตารับตรง ปีการศึกษา 2563       กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา      
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
  โครงการ English and Chinese Bridge Camp 2019
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  04-10-2562
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลาง ด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (English and Chinese Bridge Camp 2019) โดยมีนางสาววารี ชีวะเจริญ รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครูในการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะภาษาและวิชาชีพ มีความสามารถในการแข่งขัน การสร้างนวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการใหม่ สอดรับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 นโยบาย Thailand 4.0 และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน จัดอบรมให้แก่นักศึกษาจำนวน 40 คน มี Miss. Chen Meizhu จากโรงเรียนกวดวิชา Chen House เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องเรียนภาษาจีน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว