Breaking News |  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม       โครงการ “สังคมหัวแข็งสวมหมวกกันน็อก 100%”       รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ       อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาหมากล้อมขั้นพื้นฐาน       โครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ       ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ       สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอจัดแสดงผลงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ       แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน       อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะป้องกันตัวเองจากอาชญากรรม     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
  กิจกรรมอบรมโครงการ “รักต้องรู้”
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  10-06-2562
8 มิ.ย. 62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง และกลุ่มรุ้งอรุณองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “รักต้องรู้ : การอบรมให้ความรู้แก่แกนนำเยาวชนในเรื่องสุขภาวะทางเพศในช่วงวัยรุ่น” จัดอบรมให้แก่โรงเรียนเขตเทศบาลนครลำปาง โดยมีนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด คุณกีรติกานต์ เดชาวัฒนากูล คณะกรรมการเขตสุขภาพภาคประชาชน (กขป.) เขต 1 ด้านเด็กและเยาวชน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีครูวรรณนภา ไกวัลย์อาภรณ์ และครูมณีนุช แสนขัติ เป็นผู้ประสานงาน

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว