ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาการบัญชี 
  พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) 
  กิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังวินัยจราจร 
  ต้อนรับผู้บริหาร คณะครูโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาจากประเทศไต้หวัน 
  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
  แนะนำครูพิเศษสอน 
   โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ 
  สาธิตอาชีพอิสระ ในงาน “E-job fair 2017” 
  ร่วมงานประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 2560 
  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างความเข้าใจการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2560 
มีข้อมูลทั้งหมด  488  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/49

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>