ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ต้อนรับนักศึกษาจากสถาบัน ITE College East ประเทศสิงคโปร์ 
  ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดงานมุทิตาจิต ปี 2559 
  โครงการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ 
  โครงการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ 
  การติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน 
  รับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร 
  รางวัลเชิดชูเกียรติ “เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559” 
  รางวัลโครงการต้นแบบระดับประเทศ 
   พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  ขอเชิญ นักศึกษา ร่วมโหวดไลค์ให้กำลังใจ การประกวดสไลด์โชว์  
มีข้อมูลทั้งหมด  348  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/35

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>