ทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศจีน รับสมัครวันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562 !!
 ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา    อ่าน : 654 ครั้ง
 ประกาศ : 12 มิถุนายน 2562 08:32:49    

ทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศจีน รับสมัครวันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562 !!

นักศึกษาที่สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียด และลงชื่อสมัครทุน ได้ที่ อ.ทิพย์ภิญญา ผลิดใบ  โทร. 089 - 8512554 (ห้อง 442)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม