การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 6 เครื่อง
 ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา    อ่าน : 153 ครั้ง
 ประกาศ : 07 เมษายน 2563 11:26:54    

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม