ประกาศ ส่งหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รอบเพิ่มเติม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 699 ครั้ง
 ประกาศ : 14 พฤษภาคม 2563 17:23:24    

รายชื่อผู้ที่ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รอบเพิ่มเติม