ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล และกิจกรรมโครงการ รักษ์แม่น้ำวัง
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 134 ครั้ง
 ประกาศ : 14 ตุลาคม 2563 11:52:13    
13 ต.ค. 63 คณะครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมโครงการ รักษ์แม่น้ำวัง โดยการพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำวังเพื่อเปิดทางน้ำไหล เก็บวัชพืชและขยะมูลฝอยที่กีดขวางทางน้ำ กิจกรรมจัดขึ้น ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา(เขื่อนยาง) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว