นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันในระดับอาเซียน
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 97 ครั้ง
 ประกาศ : 26 มีนาคม 2563 13:52:43    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง นำนางสาวทัศนี แซ่เฮ้อ นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อ 15 – 16 มีนาคม 2563 จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันในระดับอาเซียน ประเทศสิงคโปร์ ต่อไป