ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการห้างฉัตรวิทยา
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 184 ครั้ง
 ประกาศ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 09:43:43    
7 ก.พ. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการห้างฉัตรวิทยา ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะครู และนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานตามสาขาวิชาชีพ และแนะแนวการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ มีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง