ประชุมสัมมนาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 806 ครั้ง
 ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562 17:08:21    
17 พ.ค. 62 นางดารณี ขุนโขลนสถาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การลงนามความร่วมมือและประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และสถานประกอบการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2562 มีผู้ปกครองและนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง