Breaking News |  การชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา       มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน มาเยี่ยมชมดูงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง       นศ.อาชีวะลำปาง รับรางวัลการแข่งขันทักษะระดับชาติ ครั้งที่ 26        โครงการอบรม “นักการตลาดกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี       แจ้งกำหนดการสอบ สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี กับทางวิทยาลัยฯไว้ดั้งนี้       กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2560       นักเรียนอาชีวะสุดเจ๋ง สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติสู่ประเทศชาติ คว้ารางวัล The Guest Judges Award         พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง แจ้งกำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559     
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
วิดิทัศน์ Thai Version
วิดิทัศน์ China Version
วิดิทัศน์ English Version
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 44  
เข้าชมเดือนนี้ : 923  
เข้าชมปีนี้ : 2,361  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 36,274  
  ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา      วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
ที่ตั้ง                     272 ถนนพหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 
โทรศัพท์ 054-217101 , 054-228024 
โทรสาร 054-223058
ห่างจากศาลากลางจังหวัดเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร 
ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 680 กิโลเมตร 
 
อาณาเขต               
ทิศเหนือ ติดต่อ ถนนพหลโยธิน         
ทิศใต้และทิศตะวันออก ติดต่อ โรงพยาบาลลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อ ถนนป่าขาม
พื้นที่                     8 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา 
สภาพการครอบครองที่ดิน     ที่ดินราชพัสดุ
สนามกีฬา             บาสเกตบอล 1 สนาม (รวมสนามวอลเล่ย์บอล)
 

 

1.     อาคาร 1 (อาคารเรียนวิสามัญ)
2.     อาคาร 2 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ 1)
3.     อาคาร 3 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะคหกรรมศาสตร์)
4.     อาคาร 4 (อาคารเรียนและปฏิบัติการอาหารและวิชาสามัญ)
5.     อาคาร 5 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปกรรม 1)
6.     อาคาร 6 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ 2)
7.     อาคาร 7 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปกรรม 2)
8.     อาคาร 8 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะคหกรรมศาสตร์ 2)
9.     อาคาร 9 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)
10.   อาคารโรงอาหารและหอประชุม
11.   อาคาร10 (อาคาร 72 ปี
12.   แฟลตพักครู 14 หน่วย หลังที่ 1
13.   แฟลตพักครู 16 หน่วย หลังที่ 2
14.   บ้านพักผู้อำนวยการ
15.   แฟลตพักนักการ 8 หน่วย
16.   ห้องน้ำนักศึกษาชาย
17.   เสาธงชาติ
18.   ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
19.   สนามบาสเก็ตบอล
20.   โรงเตาเผาเซรามิกส์
21.   ที่ประดิษฐานพระพิฆเนศ
22.   ป้อมยาม