Breaking News |  ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่คุณครูและนักเรียน นักศึกษาที่จะไปแข่งขันทักษะระดับภาค        สหกรณ์วิทยาลัยขอเชิญชวนจับฉลากลุ้นรับของรางวัล ในเทศกาลปีใหม่ 2563       ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร       กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562       การทดสอบความสามารถพิเศษ ของนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)       กิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังฝุ่นละออง PM 2.5       ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562       กิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล       พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาอาชีวะ ศูนย์ Fix It ถาวร อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง       กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
  ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานระดับ อศจ.ลำปาง
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  29-11-2562
29 พ.ย. 62 นายพลฤทธิ์  จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวแสดงความยินดี พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ควบคุมและนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และวิทยาลัยเทคนิคลำปาง เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัยต่อไป

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว