Breaking News |  กิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2563       รับการนิเทศติดตามการดำเนินการและมาตรฐานงานลูกเสือวิสามัญ       การประเมินผลและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2       พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปอาชีวศึกษา’63 ครั้งที่ 30       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เชิญชมนิทรรศการศิลปอาชีวศึกษา’63        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2 ครั้งที่ 1/2563        การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โต๊ะห้องโสตฯ, เก้าอี้ห้องโสตฯ, เก้าอี้วิทยากร        การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ        การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ พัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 กิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2563 
 รับการนิเทศติดตามการดำเนินการและมาตรฐานงานลูกเสือวิสามัญ 
 การประเมินผลและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2 
 พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปอาชีวศึกษา’63 ครั้งที่ 30 
 งานตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2563 
 คณะผู้บริหารเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
 ร่วมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 
 รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค 
 ผู้บริหารเยี่ยมชมการสอนอาชีพระยะสั้น ในงานฤดูหนาว ประจำปี 2563 
 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาทางด้านสายอาชีพ ในงานฤดูหนาว ประจำปี 2563 
 ถ่ายทำรายการเผยแผ่ธรรมทางโทรทัศน์ รายการ รู้ธรรมนำชีวิต 
 กีฬาสาขาวิชาการบัญชี รวมพลคนบัญชี ครั้งที่ 10 
 ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่คุณครูและนักเรียน นักศึกษาที่จะไปแข่งขันทักษะระดับภาค 
  สหกรณ์วิทยาลัยขอเชิญชวนจับฉลากลุ้นรับของรางวัล ในเทศกาลปีใหม่ 2563 
 ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร 
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 
 การทดสอบความสามารถพิเศษ ของนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) 
 กิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังฝุ่นละออง PM 2.5 
 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 
 กิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล 
มีข้อมูลทั้งหมด  848  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>