Breaking News |  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563        พีธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง       พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)       รางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับชาติ และรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค       นักศึกษาเข้ารับประทานรางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่       มอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562       รางวัลการแข่งขันปรุงอาหาร และ แกะสลักระดับนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทำการสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษารอบโควตารับตรง ปีการศึกษา 2563       กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา      
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 พีธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562   
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง   
 พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)   
 รางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับชาติ และรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค 
 นักศึกษาเข้ารับประทานรางวัล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 มอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
 รางวัลการแข่งขันปรุงอาหาร และ แกะสลักระดับนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทำการสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษารอบโควตารับตรง ปีการศึกษา 2563 
 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  
 ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการห้างฉัตรวิทยา 
 การจัดนิทรรศการและการประเมินผลวิชาโครงการ  
 สหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจับฉลากของรางวัลสมนาคุณสมาชิกสหกรณ์ 
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 
 รับการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 
 กิจกรรมตักบาตรวันพระ ประจำเดือน มกราคม 2563 
 มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาสีภายใน) ประจำปี 2562 
 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
 งานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 
 ร่วมงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ)  
 โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครูและนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และวิทยาลัยจากประเทศไต้หวัน 
มีข้อมูลทั้งหมด  875  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>