Breaking News |  รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา และ คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2562       ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานในงาน “เวียงตาลสาระนิทัศน์ ครั้งที่ 15”       ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียน และ ประวัตินักเรียน นักศึกษา จากเว็ปไซด์ http://std2018.vec.go.th ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ 02 ออนไลน์       ร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโว้เกมส์”       คุณครูผู้เกษียณอายุราชการกล่าวอำลานักศึกษา และร่วมงานมุทิตาจิตจากใจลูกศิษย์       งานมุทิตาจิต จากใจลูกศิษย์ แด่ครูเกษียณ       ร่วมงานเกษียณอายุราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1        ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม       โครงการอบรมพัฒนาผู้นำเครือข่ายสารวัตรนักเรียน     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา และ คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2562   
 ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานในงาน “เวียงตาลสาระนิทัศน์ ครั้งที่ 15”   
 ร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโว้เกมส์” 
 คุณครูผู้เกษียณอายุราชการกล่าวอำลานักศึกษา และร่วมงานมุทิตาจิตจากใจลูกศิษย์ 
 งานมุทิตาจิต จากใจลูกศิษย์ แด่ครูเกษียณ 
 ร่วมงานเกษียณอายุราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  
 โครงการอบรมพัฒนาผู้นำเครือข่ายสารวัตรนักเรียน 
 นักศึกษาชมรมวิชาชีพการเลขานุการ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพการเลขานุการ 
 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโว้เกมส์” 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และงานวันสถาปนาครบรอบ 82 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Plus 
 กิจกรรมตักบาตรวันพระ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 
 แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ 
 พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย 
 ผู้เกษียณอายุราชการร่วมงาน “ร้อยรักดวงใจกษิณาลัยภาคเหนือ 62” 
 โครงการ “ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ของสถานศึกษา” 
 โครงการ “วัยรุ่นไทยไร้ความรุนแรง” 
 โครงการ “สังคมหัวแข็งสวมหมวกกันน็อก 100%” 
 รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ 
 อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาหมากล้อมขั้นพื้นฐาน 
มีข้อมูลทั้งหมด  787  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>