Breaking News |  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน       วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”       พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการฯ และการแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ลำปาง       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เก้าอี้พลาสติก        รับการประเมิน อวท. อศจ.ลำปาง ประจำปี 2562       คณะครูและนักศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนในงานประกวดพระเครื่อง ทั่วประเทศ       บริจาคโลหิต       มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกในการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 Cabling Contest” ภาคเหนือ       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ค เครื่องสำรองไฟ       มอบวุฒิบัตรฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 4  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 
 พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการฯ และการแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ลำปาง 
 รับการประเมิน อวท. อศจ.ลำปาง ประจำปี 2562 
 คณะครูและนักศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนในงานประกวดพระเครื่อง ทั่วประเทศ 
 บริจาคโลหิต 
 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกในการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 Cabling Contest” ภาคเหนือ 
 มอบวุฒิบัตรฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
  โครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา 
 อบรมและแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 Cabling Contest” ภาคเหนือ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563  
 สาขาวิชาการบัญชีสร้างเครื่องอัดจานจากใบไม้ 
 แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา และ คนดีศรีอาชีวศึกษา” ระดับ อศจ.ลำปาง 
 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานประจำปีการศึกษา 2562 
 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต 
 งานแสดงมุทิตาจิต “เริงลีลาศ แห่งศรัทธา มุทิตา ฟ้า-ชมพู” 
 โครงการ English and Chinese Bridge Camp 2019 
 พิธีสืบชะตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาออกแบบ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา 
มีข้อมูลทั้งหมด  814  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>