X
[ อ่านรายละเอียดการรับสมัคร ] [ สมัครเรียนคลิกที่นี่ ]
[ เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | Lampang Vocational College
  Breaking News |  ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่คุณครูและนักเรียน นักศึกษาที่จะไปแข่งขันทักษะระดับภาค        สหกรณ์วิทยาลัยขอเชิญชวนจับฉลากลุ้นรับของรางวัล ในเทศกาลปีใหม่ 2563       ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร       กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562       การทดสอบความสามารถพิเศษ ของนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)       กิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังฝุ่นละออง PM 2.5       ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562       กิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล       พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาอาชีวะ ศูนย์ Fix It ถาวร อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง       กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่คุณครูและนักเรียน นักศึกษาที่จะไปแข่งขันทักษะระดับภาค [อ่าน : 15 ครั้ง]    สหกรณ์วิทยาลัยขอเชิญชวนจับฉลากลุ้นรับของรางวัล ในเทศกาลปีใหม่ 2563 [อ่าน : 16 ครั้ง]   
ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร [อ่าน : 14 ครั้ง]    กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 29 ครั้ง]   
การทดสอบความสามารถพิเศษ ของนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) [อ่าน : 32 ครั้ง] กิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังฝุ่นละออง PM 2.5 [อ่าน : 20 ครั้ง]
   ข่าวประกาศ
  ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563    [อ่าน : 978 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศการรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับปวช. และปวส. เป็นกรณีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2563    [อ่าน : 2,482 ครั้ง]
     ประกาศการรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับปวช. และปวส. เป็นกรณีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
  กำหนดปิด - เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562    [อ่าน : 2,313 ครั้ง]
     กำหนดปิด - เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)
  ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ปี 2562    [อ่าน : 532 ครั้ง]
     ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ปี 2562 ..... (อ่านต่อ)
  ขอเชิญกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการ และความคาดหวังต่อการให้บริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง    [อ่าน : 726 ครั้ง]
     ขอเชิญกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการ และความคาดหวังต่อการให้บริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ..... (อ่านต่อ)
    ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
  ประกาศ การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    [อ่าน : 133 ครั้ง]
     ประกาศ การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)
  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ขอลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    [อ่าน : 104 ครั้ง]
     รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ขอลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)
  ตารางนักศึกษาขอเรียนลงเบียนเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562    [อ่าน : 90 ครั้ง]
     ตารางนักศึกษาขอเรียนลงเบียนเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562 ..... (อ่านต่อ)
  แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    [อ่าน : 5,276 ครั้ง]
     แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)
  ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียน และ ประวัตินักเรียน นักศึกษา จากเว็ปไซด์ http://std2018.vec.go.th ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ 02 ออนไลน์    [อ่าน : 4,907 ครั้ง]
     ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียน และ ประวัตินักเรียน นักศึกษา จากเว็ปไซด์ http://std2018.vec.go.th ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ 02 ออนไลน์ ..... (อ่านต่อ)
   สมัครงาน
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน    [อ่าน : 72 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 5 อัตรา    [อ่าน : 308 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 5 อัตรา ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)    [อ่าน : 178 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)    [อ่าน : 325 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม    [อ่าน : 210 ครั้ง]
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม ..... (อ่านต่อ)
   สอบราคา/ประกวดราคา
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 1 รายการ เครื่องขยายเสียง (Amplifier)    [อ่าน : 43 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 1 รายการ เครื่องขยายเสียง (Amplifier) ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เก้าอี้พลาสติก    [อ่าน : 58 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เก้าอี้พลาสติก ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ค เครื่องสำรองไฟ    [อ่าน : 77 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ค เครื่องสำรองไฟ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โต๊ะคอมพิวเตอร์ พัดลมตั้งโต๊ะ    [อ่าน : 86 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โต๊ะคอมพิวเตอร์ พัดลมตั้งโต๊ะ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง    [อ่าน : 78 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
    ข่าวกิจกรรม
ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ [อ่าน : 3,411 ครั้ง] ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 3,571 ครั้ง]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ" [อ่าน : 3,804 ครั้ง] แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 3,510 ครั้ง]
ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 3,621 ครั้ง] ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 3,490 ครั้ง]


  NewsPhoto
ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่คุณครูและนักเรียน นักศึกษาที่จะไปแข่งขันทักษะระดับภาค
สหกรณ์วิทยาลัยขอเชิญชวนจับฉลากลุ้นรับของรางวัล ในเทศกาลปีใหม่ 2563
ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายการทั้งหมด  
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
  วิดิทัศน์ Thai Version
  วิดิทัศน์ China Version
  วิดิทัศน์ English Version
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ