Breaking News |  ประกาศผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ครูอาหาร เจ้าหน้าที่งานโสต       ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกสรรพนักงานราชการ ครูอังกฤษ       ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ       ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรณนะครั้งที่ 2 พนักงานบริหารงานทั่วไป ครูภาษาอังกฤษ       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ       ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระ มหากรุณาธิ       วอศ.ลำปางแจกริบบิ้นดำฟรี       วอศ.ลำปางแจกริบบิ้นดำฟรี       คณะครู และนศ.แผนกคหกรรมศาสตร์จัดทำริบบิ้นดำแจกฟรี     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการประชาสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 10  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,062  
เข้าชมปีนี้ : 13,417  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 30,709  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระ มหากรุณาธิ [อ่าน : 29 ครั้ง] วอศ.ลำปางแจกริบบิ้นดำฟรี [อ่าน : 25 ครั้ง]
วอศ.ลำปางแจกริบบิ้นดำฟรี [อ่าน : 26 ครั้ง] คณะครู และนศ.แผนกคหกรรมศาสตร์จัดทำริบบิ้นดำแจกฟรี [อ่าน : 23 ครั้ง]
คุณครู นศ.แผนกเลขานุการ และนศ.แผนกการจัดการสำนักงานร่วมจัดทำริบบิ้นดำแจกฟรี [อ่าน : 21 ครั้ง] วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ [อ่าน : 23 ครั้ง]

    ข่าวประกาศ
  รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2559  [อ่าน : 167 ครั้ง]
     รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2559 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศจากงานลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  [อ่าน : 635 ครั้ง]
     ประกาศจากงานลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ..... (อ่านต่อ)
  อัตราค่าลงทะเบียนและกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2559  [อ่าน : 4,633 ครั้ง]
     อัตราค่าลงทะเบียนและกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ..... (อ่านต่อ)
  โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน(สำหรับผู้ว่างงาน) วิชา งานประดิษฐ์เพื่อการค้า  [อ่าน : 434 ครั้ง]
     โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน(สำหรับผู้ว่างงาน) วิชา งานประดิษฐ์เพื่อการค้า ..... (อ่านต่อ)
  การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2559 (แก้ไข)  [อ่าน : 908 ครั้ง]
     การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2559 (แก้ไข) ..... (อ่านต่อ)

    สมัครงาน
    ประกาศผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ครูอาหาร เจ้าหน้าที่งานโสต  [อ่าน : 23 ครั้ง]
     ประกาศผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ครูอาหาร เจ้าหน้าที่งานโสต ..... (อ่านต่อ)
    ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกสรรพนักงานราชการ ครูอังกฤษ  [อ่าน : 36 ครั้ง]
     ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกสรรพนักงานราชการ ครูอังกฤษ ..... (อ่านต่อ)
    ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ  [อ่าน : 38 ครั้ง]
     ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ ..... (อ่านต่อ)
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  [อ่าน : 73 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรณนะครั้งที่ 2 พนักงานบริหารงานทั่วไป ครูภาษาอังกฤษ  [อ่าน : 135 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรณนะครั้งที่ 2 พนักงานบริหารงานทั่วไป ครูภาษาอังกฤษ ..... (อ่านต่อ)

    สอบราคา/ประกวดราคา
  สอบราคาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน  [อ่าน : 334 ครั้ง]
     สอบราคาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [อ่าน : 382 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง  [อ่าน : 568 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [อ่าน : 679 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรภัณฑ์ เครื่องฉายวีดีโอ โปรเจ็คเตอร์  [อ่าน : 1,129 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรภัณฑ์ เครื่องฉายวีดีโอ โปรเจ็คเตอร์ ..... (อ่านต่อ)

    ข่าวกิจกรรม
ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 1,234 ครั้ง] กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ" [อ่าน : 1,368 ครั้ง]
แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 1,201 ครั้ง] ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 1,266 ครั้ง]
ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 1,204 ครั้ง] รับเกียรติบัตรการแสดงเต้น COVER DANCE [อ่าน : 1,397 ครั้ง]
  NewsPhoto
ติวธรรมศึกษาชั้นตรี
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ทำบุญตานก๋วยสลากภัต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รางวัล “วัฒนคุณาธร”
ดูรายการทั้งหมด  
 
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ