ประเภท : ประกาศประกวดราคา
  ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร, ตู้เหล็ก 2 บานแบบมือจับปิดล็อค, ตู้เหล็กสแตนเลสเก็บอุปกรณ์   
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ตัว 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ตัว 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไปและบุคลากร 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย +PoE Adaptor 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน1 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับสำนักงาน 3 เครื่อง 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เครื่องพิพม์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์, สมาร์ททีวี 55 นิ้ว, พัดลมโคจร 18 นิ้ว 
มีข้อมูลทั้งหมด  111  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>