ประเภท : ข่าวประกาศ
  ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศ รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมประมูลร้าน เพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
  ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 
  ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 
  การแบ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในห้องเรียนภาคเรียน 1/2563 
  ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองของผู้เรียนอาชีวศึกษา กรอกแบบติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (สำหรับผู้ปกครอง) 
  การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2563 
  ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน รอบสอบเพิ่มเติม 1/2563 
  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 
  ประกาศ ส่งหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รอบเพิ่มเติม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
มีข้อมูลทั้งหมด  125  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>