ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
  ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563   
  จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน Best Practice ของสถานศึกษา เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอ   
  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา   
  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2564   
  ผลการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563   
  ผู้บริหารเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดนิทรรศการและการประเมินผลวิชาโครงการ   
  กิจกรรมบริจาคโลหิต 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดอาหารว่างรับรองสำหรับต้อนรับ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 
  นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
มีข้อมูลทั้งหมด  1063  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>