ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
  ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำคณะครู และนักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอเข้าพบเอกอัครราชทูตเพื่อส่งมอบเครื่องแต่งกายผ้าไหมไทย   
  พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง   
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นกรรมการตัดสินขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก   
  กิจกรรมตักบาตรวันพระภาคเรียนที่ 2/2563   
  พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563 
  รับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 
  ผู้อำนวยการยุภาภรณ์ เทพจันทร์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดประท 
  การประชุมสัมมนา จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทำสัญญาฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาธุกิจค้าปลีก ปีการศึกษา 2563 
  ผู้อำนวยการยุภาภรณ์ เทพจันทร์ และว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สนมฉ่ำ รองผู้อำนวยการ แนะนำตัวเอง และกล่าวต้อนรับวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2563 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำคณะครู และนักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอเข้าพบเอกอัครราชทูตเพื่อลองเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติ 
มีข้อมูลทั้งหมด  1012  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>