รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

 

บ้านใหม่รัตนโกสินทร์  อำเภอแม่เมาะ

https://www.youtube.com/watch?v=TQ6ULdDmkm0&feature=youtu.be

ประวัติไทลื้อ ต.กล้วยแพะ  จ.ลำปาง

https://www.youtube.com/watch?v=dLCkjmEOgGs

ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

https://www.youtube.com/watch?v=CcjSQQX6WXM&feature=youtu.be

วัดศาสนโชติกการาม  วัดป่าฝาง

https://www.youtube.com/watch?v=Do1zzfLWeVg

ประวัติหลวงพ่อเกษม

https://www.youtube.com/watch?v=JaIGE13HqO4&feature=youtu.b

อุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาน

https://www.youtube.com/watch?v=NYcin4GF7IE&feature=youtu.be

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

https://www.youtube.com/watch?v=3D8VUZu-pmE&feature=youtu.be

เขาส่องกระจก

https://www.youtube.com/watch?v=_KDPV6kSelo&feature=youtu.be

สารคดีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เรื่องสวนสาธารณะหนองกระทิง

https://www.youtube.com/watch?v=sXxxVa5rrDc&feature=youtu.be

 

วัดศรีชุม

https://www.youtube.com/watch?v=afeWZ1-66gQ&feature=youtu.be

วัดพระธาตุจอมก้อย

https://www.youtube.com/watch?v=nE9NjTOYJe0&feature=youtu.be

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

https://www.youtube.com/watch?v=Xv6tefQzf6I&feature=youtu.be

บ้านเสานัก

https://www.youtube.com/watch?v=ME5LaYWsMcI&feature=youtu.be

ประวัติวัดศรีเกิด

https://www.youtube.com/watch?v=6g6KbbCpR5U&t=4s

วัดป่าฝาง

https://www.youtube.com/watch?v=7cjvdIEG7DI&app=desktop

 

ประวัติวัดพระธาตุลำปางหลวง****

https://www.youtube.com/watch?v=5yHvYoJi85w&feature=youtu.be

วัดศรีรองเมือง

https://www.youtube.com/watch?v=9JfaQnz0kCU&feature=youtu.be

 

 

ศาลเจ้าแม่สุชาดาราม

https://www.youtube.com/watch?v=IEG5ev_VR8g&feature=youtu.be

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

https://www.youtube.com/watch?v=CMdjle-34uQ&feature=youtu.be

กลุ่มชาติพันธุ์แม่เมาะ

https://www.youtube.com/watch?v=b1d1xjp89aU&feature=youtu.be

วัดพระธาตุดอยม่วงคำ

https://www.youtube.com/watch?v=ehbPeRmQQ10&feature=youtu.be

วัดเชียงราย

https://www.youtube.com/watch?v=_JvaVYWu96w&feature=youtu.be

วัดปงสนุก

https://www.youtube.com/watch?v=CKuD-6AVvy4&feature=youtu.be