แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา    อ่าน : 1,323 ครั้ง
 ประกาศ : 19 กันยายน 2561 14:05:22    

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ปวช กำหนดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ปวส กำหนดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 8 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

- รายละเอียดการชำระเงิน ดาวน์โหลดรายละเอียด


แบบฟอร์มการลงทะเบียนชำระเงิน

สำหรับนักศึกษา ปวช. 1 ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา ปวช. 2 ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา ปวช. 3 ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา ปวส. 1 ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา ปวส. 2 ดาวน์โหลด