การชำระเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียน ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา    อ่าน : 3,433 ครั้ง
 ประกาศ : 23 มีนาคม 2561 07:54:16    

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ปวช. 2 , ปวช 3 และ ปวส 2

- รายละเอียดการชำระเงิน ดาวน์โหลดได้ที่นี้


แบบฟอร์มการลงทะเบียนชำระเงิน

สำหรับนักศึกษา ปวช. 2 ดาวน์โหลดได้ที่นี้

สำหรับนักศึกษา ปวช. 3 ดาวน์โหลดได้ที่นี้

สำหรับนักศึกษา ปวส. 2 ดาวน์โหลดได้ที่นี้