ประเภท : ข่าวกิจกรรม   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  เดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต 9 ธันวาคม 2557 
  สัมภาษณ์นักศึกษาโควตา 10 ธันวาคม 2557 
  ต้อนรับนักศึกษาสิงคโปร์ 11 ธันวาคม 2557 
  พิธีเปิดกองลูกเสือวิสามัญ 
  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสวนสาธารณะเขลางค์นคร 5 ธันวาคม 255 
  พิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธียกย่ 
  ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน 
  โลหิตนี้เพื่อพ่อ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2 ธันวาคม 2557 
  กิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางร่วมกับศูนย์ประสานประชาคมเอดส์จังหวัดลำปาง 
  กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 635 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว หลังศูนย 
มีข้อมูลทั้งหมด  72  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/8

1 2 3 4 5 6 7 8