ประเภท : ข่าวกิจกรรม   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  กิจกรรม Big Cleaning Daya 29-30 ธ.ค. 57 
  สอนวิชาชีพระยะสั้น 27-28 ธ.ค 57 ในงานฤดูหนาวจังหวัดลำปาง 
  สาขาวิชาการบัญชีจัดงาน Merry Christmas & Happy New Year 2015 แก่นักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชา 
  สาขาวิชาการตลาดออกบูธจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือชายแดนใต้ ณ เซ็นทรัลลำปาง 
  การแข่งขันสวดมนต์อ่านพระธรรมพร้อมคำแปลภาคภาษาบาลี และภาคภาษาอังกฤษ ณ กทม. 
  กีฬาประเพณีรวมพลคนบัญชี ประจำปีการศึกษา 2557 
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและงานฤดูหนาวจังหวัดลำปาง ประจำปี 2557 
  รับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 
  ร่วมงานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ 1-5 ธันวาคม 2557 
  รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจแบบครบวงจร 9 ธันวาคม 2557 
มีข้อมูลทั้งหมด  72  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/8

1 2 3 4 5 6 7 8