ประเภท : ข่าวกิจกรรม   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  เยี่ยมชมศูนย์อบรมค่ายภาษาจีน "Chinese Camp" 11 มี.ค. 58  
  เยี่ยมชม Fix IT Center 10 มี.ค.58 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำปาง  
  เข้าร่วมถวายราชสดุดี และร่วมพิธีเปิดโครงการ  
  ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนศรีชุม 10 มี.ค.58 
  ร่วมงานวันนักข่าวประจำปี 2558 เมื่อ 5 มี.ค. 58 
   โครงการอนุรักษ์ผ้าพระบฏ..5 มี.ค. 58 
  เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 7 มี.ค. 58 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นศูนย์จัดอบรมให้กับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ 17 จังหวัด มีผู้เข้า 
  กิจกรรมเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือชาติ 1-7 มี.ค. 2558 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
  กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างฝายชะลอน้ำ และทำแนวกันไฟ เมื่อ 7 มี.ค. 58 
มีข้อมูลทั้งหมด  72  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/8

1 2 3 4 5 6 7 8