ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ "เก้าอี้สำนักงาน"  
  ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง 
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง 
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานบริการและเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอสำหรับงานสำนักงาน 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ของแผนกวิชาการโรงแรม (ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม) 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
มีข้อมูลทั้งหมด  99  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10