ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรภัณฑ์ เครื่องฉายวีดีโอ โปรเจ็คเตอร์ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์ กล้องดิจิตอล 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมต (4 ชั้น) 
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  สอบราคาปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2559 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งปม.2559 
  สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ความละเอียดสูง 
มีข้อมูลทั้งหมด  99  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/10

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10