วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | Lampang Vocational College
  ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  รับสมัครประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ 
  การประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช.3 ก่อนออกฝึกงาน ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 2558 เริ่มเวลา 08.30 น. 
  ประกาศ การเข้าค่ายปรับพฤติกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 
  ประกาศ ปฏิทินกิจกรรม สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 
  แบบคำร้องขอผ่อนผันใบรายงานผลการเรียน 
  ปฎิทินการศึกษา 2558 สำหรับครูและเจ้าหน้าที่ 
  กำหนดการของพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 21 มี.ค. 58 
  ปฎิทินการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียน นักศึกษา 
  งานเลี้ยงอำลาสถาบัน 
มีข้อมูลทั้งหมด  83  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9