ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศมอบเกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น และช่วยเหลือกิจกรรมดีเด่น 
  ตัวอย่างการกรอกข้อมูล เอกสารมอบตัว ปีการศึกษา 2560 
  คู่มือการกรอกข้อมูลสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2560 
  แจ้งนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชา เรื่องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ในเว็บไซต์ www.v-cop.net  
  ขอแรงใจช่วยกดไลค์ แสดงความคิดเห็นและแชร์ เพื่อร่วมเป็น 1คะแนนช่วยให้ผลงานโฆษณาของ นักศึกษา ปวช.  
  การรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 
  รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2559 
  ประกาศจากงานลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
  โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน(สำหรับผู้ว่างงาน) วิชา งานประดิษฐ์เพื่อการค้า 
  การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2559 (แก้ไข) 
มีข้อมูลทั้งหมด  60  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/6

1 2 3 4 5 6