ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  เอกสารนี้เป็นเกณฑ์ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง เฉพาะผู้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียง 
  วอศ.ลป. ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2559 
  ร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2559 
  อบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
  วันแห่งความสำเร็จ 
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2558 
  ว.อาชีวศึกษาลำปาง เปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้น ชั่วโมงละ 1 บาท  
  ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อเจ้าทิพย์ช้าง 
  กีฬา อพร.สัมพันธ์ 58 
  กิจกรรมประกวดแผนการตลาด โครงการ Marketing Plan Contest #8 by A.P. Honda  
มีข้อมูลทั้งหมด  709  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    55/71

< First | < Prev 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > | Last >>