ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  บรัษัทปูนซีเมนต์ไทย (จำกัด) (SCG) รับสมัครพนักงานระดับ ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครในวันที่ 
  อาชีวะลำปางขอเชิญร่วมงาน Open House'58.. 
  แจ้งเรื่องการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ สำหรับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอชีวศึกษาลำปาง วันที่ 5 ม.ค. 57  
  ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา โรงเรียนพระราชทานระดับภาค ปีการศึกษา 2557 
  นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเค้กปีใหม่ แด่ครูและบุคลากร 
   ผอ.พรเพ็ชร พรรณวงค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร นำเค้ก และคุกกี้ไปมอบให้หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดลำปาง 
  ผู้บริหารวอศ.ลำปางมอบเค้กสวัสดีปีใหม่ 2558 แก่หัวหน้าส่วนราชการ สถานประกอบการ หน่วยงานเอกชนฯ 
  แนะแนวศึกษาต่อระบบทวิภาคี จากบริษัทไมเนอร์กรุ๊บจำกัด กรุงเทพฯ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางขอแสดงความยินดีกับครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ ที่ได้รับรางวัล "วัฒนคุณาธร" 
  ร่วมพิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557" 
มีข้อมูลทั้งหมด  537  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    52/54

< First | < Prev 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54