วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | Lampang Vocational College
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ที่อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง  
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติจุดเทียนชัยถวายพระพร 
  ประกวดร้องเพลง "เทิดพระคุณแม่" 
  โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่สากล 
  งานเลี้ยงต้อนรับและขอบคุณผู้บริหาร 
  รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กยศ. 
  รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กยศ. 
  แสดงความยินดีแก่นักกีฬาพญามังรายเกมส์ 
  ประชุมเตรียมความพร้อม 
มีข้อมูลทั้งหมด  599  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    52/60

< First | < Prev 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60