ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดลำปาง 2560 
  สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ.ลำปาง 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 
   การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับหน่วย 
  อบรมศาสตร์พระราชาบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
  อบรมการขับขี่ปลอดภัย 
  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
  ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. 
  ครูผู้สอนสาขาวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมโครงการ “บัญชีสู่ชุมชน” 
มีข้อมูลทั้งหมด  537  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>