ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ชนะเลิศการแข่งขันทักษะระดับภาค 17 ธันวาคม 2557 
  รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาค 15-16 ธันวาคม 2557 
  ชนะเลิศการแข่งขันทักษะระดับภาค การเล่านิทานพื้นบ้าน 15-16 ธันวาคม 2557 
  เชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุและสามเณร 78 
  คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมแรงร่วมใจเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ สำหรับกิจกรรมการเ 
  โครงการเผยแพร่งานประกันสังคมสู่สถานศึกษาประจำปี 2557 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง แสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ที่ได้รั 
  ประชุมสภากาแฟ..นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และคณะผู้บริหาร นายปณิทัต ลี้จ 
  รับการประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 21 พ.ย. 57 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา นำทีมโดย ผอ.พรเพ็ชร พรรณวงค์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  480  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    48/48

< First | < Prev 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48