ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพและถ่ายรูปติดบัตรนศ. 
  อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ 
  ยินดีต้อนรับ 
  น้องใหม่ทัศนศึกษาดูงาน 
  รับโล่ดีมาก ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา(V-COP) 
  สอนอาชีพระยะสั้นการตัดเย็บกระเป๋า 
  ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโครงการทวิภาคี 
  อบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 6 พ.ค.58 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดงานรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง 30 เม.ย. 2558 
  ถวายพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เมษา 
มีข้อมูลทั้งหมด  500  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    46/50

< First | < Prev 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50