ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช 
  อบรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PJbL)  
  ว.อาชีวศึกษาลำปางถวายสลากภัต 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดงานแสดงมุทิต 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกำหนดจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2558  
  ประชุมโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ทำสัญญาเงินกู้ กยศ.รายใหม่เพิ่มเติม 
  รับทุนการศึกษาจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ลำปาง  
  ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดนิทรรศการวิชาโครงการปีการศึกษา 2558 
  อศจ.ลำปาง จัดประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพแลทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอศจ.  
มีข้อมูลทั้งหมด  555  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    45/56

< First | < Prev 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next > | Last >>