ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัวครูผู้มีพระคุณ กินหอมตอมม่วน และอู้เรื่องบ่าเก่า 2 
  ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ที่เดินทางมาส่ง อ.อรุณี ลี้จินดา  
  วอศ.ลำปางขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2557 แก่ รองปณิทัติ ลี้จินดา เมื่อวันที่ 
  ขอแสดงความยินดีกับ อ.จิตต์ใส แก้วบุญเรือง นำนักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ  
  ระบบอีเมล์ @lampangvc.ac.th on Google Apps สำหรับบุคลากร พร้อมใช้งานแล้ว 
  แสดงความยินดีกับ อ.วรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมคำแปลชิงถ 
   แสดงความยินดี กับ อ.สุธีร์นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ 3 CABLING CONTES 
  แสดงความยินดีกับ วอศ.ลำปาง รับโลห์เชิดชูเกียรติ โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556  
  แสดงความยินดีกับ วอศ.ลำปางรับโล่ห์สถานศึกษาที่จัดโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 17 มี.ค.58  
  แจ้งนักเรียน นักศึกษา สามารถตรวจสอบ ผลการเรียนปีการศึกษา 2/2557 ทางระดับ RSMS2007ได้แล้ว 
มีข้อมูลทั้งหมด  480  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    45/48

< First | < Prev 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48