ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการ “เฮาฮักม่อนพระยาแช่” จัดคอนเสิร์ต “รักเธอประเทศไทย หยุดมหันตภัยหมอกควัน” 
  รางวัล ระดับชมเชย ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2558 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประชุมจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประชุมจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตรฐานดีเด่น และสมาชิกภายใต้การนิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ 
  บริจาคโลหิต 
  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ประชุมสัมมนาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2559 
  การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ อศจ. ปีการศึกษา 2558 
  แข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. 
มีข้อมูลทั้งหมด  555  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    44/56

< First | < Prev 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next > | Last >>