ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการรณรงค์สร้างวินัยความปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย 
  สถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ครบรอบ 78 ปี 
  ข้าราชการครูตรวจสุขภาพประจำปี 
  รับรางวัลดีเด่นแข่งขัน  
  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านไอที 
  กิจกรรมจิตอาสากาชาด 
  ทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิต กับนักคิด นักเขียนมืออาชีพ 
  แนะนำผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดเตรียมเครื่องว่างในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบริการให้คำปรึกษา 
มีข้อมูลทั้งหมด  500  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    41/50

< First | < Prev 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50