ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประชุมโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ทำสัญญาเงินกู้ กยศ.รายใหม่เพิ่มเติม 
  รับทุนการศึกษาจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ลำปาง  
  ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดนิทรรศการวิชาโครงการปีการศึกษา 2558 
  อศจ.ลำปาง จัดประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพแลทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอศจ.  
  สาขาคหกรรมศาสตร์จัดงานมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณ 
  ว.อาชีวศึกษาลำปางร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ  
  งานมุฑิตาจิต จากใจศิษย์ถึงครูเกษียณ  
  ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดงาน “มุทิตาจิต แด่ ผู้มีพระคุณ” 
  อบรมหลักสูตรการคาดการณ์อุบัติเหตุ 
มีข้อมูลทั้งหมด  500  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    40/50

< First | < Prev 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50