ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ร่วมงานพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 
  รับการประเมินคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2558 
  ชนะเลิศเหรียญทองแข่งขันกีฬาหมากล้อม 
  โครงการ “เฮาฮักม่อนพระยาแช่” จัดคอนเสิร์ต “รักเธอประเทศไทย หยุดมหันตภัยหมอกควัน” 
  รางวัล ระดับชมเชย ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2558 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประชุมจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประชุมจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตรฐานดีเด่น และสมาชิกภายใต้การนิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ 
  บริจาคโลหิต 
  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มีข้อมูลทั้งหมด  508  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    39/51

< First | < Prev 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > | Last >>