ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 
  ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 
   ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร 
  รดน้ำดำหัว 
  ยินดีต้อนรับ 
  ศิษย์เก่า LVC ดำหัวครูหมู่เฮา 
  การอบรมเตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียง 
  แจ้งให้นักเรียน นักศึกษารับหนังสือทำเนียบรุ่น ปีการศึกษา 2558 
  แจ้งเปลี่ยนสถานที่ร่วมกิจกรรม 
มีข้อมูลทั้งหมด  555  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    38/56

< First | < Prev 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > | Last >>