ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 
  อบรมสัมมนาพัฒนาการทำแผนฝึกสมรรถนะอาชีพและการวัดประเมินผล ของครูฝึกในสถานประกอบการอาชีวศึกษาระบบทวิภา 
  ร่วมงานสัมมนา NORTHERN SMART SMEs 2016  
  ร่วมไว้อาลัย 
  บริจาคโลหิต 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 
  สัมภาษณ์งานนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี 
   ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช.2,3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559 
  เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 
  ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 
มีข้อมูลทั้งหมด  555  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    37/56

< First | < Prev 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > | Last >>