ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  บริจาคโลหิต 
  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ประชุมสัมมนาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2559 
  การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ อศจ. ปีการศึกษา 2558 
  แข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. 
  ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช 
  อบรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PJbL)  
  ว.อาชีวศึกษาลำปางถวายสลากภัต 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดงานแสดงมุทิต 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกำหนดจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2558  
มีข้อมูลทั้งหมด  480  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    37/48

< First | < Prev 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > | Last >>