ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  งานเลี้ยง  
  เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2559 
  วอศ.ลำปาง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 
  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ อศจ.ลำปาง ประจำปี 2559 
  บริษัท เอส แอนด์ พี สัมภาษณ์นักศึกษาระบบทวิภาคีเข้าฝึกอาชีพ 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2559 
  เชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 
   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 
  ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน 
มีข้อมูลทั้งหมด  555  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    36/56

< First | < Prev 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > | Last >>