ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  กิจกรรมประกวดแผนการตลาด โครงการ Marketing Plan Contest #8 by A.P. Honda  
  มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 
  ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 
  นศ.แผนกวิชาการเลขานุการศึกษางานเรียนรู้ประสบการณ์จริง 
  บริจาคโลหิต 
  การทำสัญญาผู้กู้ กยศ. รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 
  ร่วมโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
  ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2559 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ปี 2559 
  กิจกรรมวันเด็ก 
มีข้อมูลทั้งหมด  500  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    35/50

< First | < Prev 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > | Last >>