ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพและถ่ายรูปติดบัตรนศ. 
  อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ 
  ยินดีต้อนรับ 
  น้องใหม่ทัศนศึกษาดูงาน 
  รับโล่ดีมาก ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา(V-COP) 
  สอนอาชีพระยะสั้นการตัดเย็บกระเป๋า 
  ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโครงการทวิภาคี 
  อบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 6 พ.ค.58 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดงานรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง 30 เม.ย. 2558 
  ถวายพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เมษา 
มีข้อมูลทั้งหมด  380  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    34/38

< First | < Prev 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38