ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
   แสดงความยินดี กับ อ.สุธีร์นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ 3 CABLING CONTES 
  แสดงความยินดีกับ วอศ.ลำปาง รับโลห์เชิดชูเกียรติ โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556  
  แสดงความยินดีกับ วอศ.ลำปางรับโล่ห์สถานศึกษาที่จัดโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 17 มี.ค.58  
  แจ้งนักเรียน นักศึกษา สามารถตรวจสอบ ผลการเรียนปีการศึกษา 2/2557 ทางระดับ RSMS2007ได้แล้ว 
  ข่าวดี ก.พ. รับรองคุณวุฒิ นศ. ที่ศึกษาจบ หลักสูตร ป.ตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา  
  เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ศูนย์อาชีวศึกษาลำปาง 9 มี.ค. 2558  
  ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาและคระ เดินทางเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานวิทยา 
  บรัษัทปูนซีเมนต์ไทย (จำกัด) (SCG) รับสมัครพนักงานระดับ ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครในวันที่ 
  อาชีวะลำปางขอเชิญร่วมงาน Open House'58.. 
  แจ้งเรื่องการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ สำหรับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอชีวศึกษาลำปาง วันที่ 5 ม.ค. 57  
มีข้อมูลทั้งหมด  364  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    34/37

< First | < Prev 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37